REFERENDUM ZA POTVRĐIVANJE AKTA O PROMENI USTAVA

Gradska izborna komisija grada Kruševca, povodom republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, raspisanog za 16. januar 2022. godine, obaveštava građane da glasač koji nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može to da obavi van glasačkog mesta. Nemoćnim i sprečenim licem smatra se osoba sa invaliditetom, nemoćno staro lice i lice koje iz zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da dođe na glasačko mesto, što podrazumeva i kovid pozitivno lice.

Nemoćnim i sprečenim licem ne smatra se lice koje zbog prirode posla koji obavlja nije u mogućnosti da u vreme dok je glasačko mesto otvoreno obavi glasanje na glasačkom mestu.

O nemogućnosti i sprečenosti da glasa na glasačkom mestu građanin može da obavesti Gradsku izbornu komisije grada Kruševca u petak 14.01.2022. godine i subotu 15.01.2022. godine na telefone 037/414-753 i 037/414-736 u terminu od 08.00 do 20.00 časova i u nedelju 16. januara 2022. godine do 11 časova.
U nedelju 16. januara 2022. godine građanin se može javiti i glasačkom odboru na glasačkom mestu na kojem glasa, najkasnije do 11.00 časova, preko lica koje samo odabere.

Prilikom prijavljivanja glasač treba da navede sledeće lične podatke: ime i prezime, JMBG, adresu i prebivalište i kontakt telefon, kao i razloge zbog kojih nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu.

Napominjemo da se glasanje van glasačkog mesta može obaviti samo na području koje obuhvata glasačko mesto na kome glasač glasa, stoji u saopšenju Gradske izborne komisije.