REALIZACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA U OPŠTINI ĆIĆEVAC

Projekat Plan razvoja opštine Ćičevac podržan je od strane Vlade Švajcarske sa milion i 260.000 dinara, dok sama opština izdvaja 140.000 dinara iz sopstvenih sredstava, a ugovor o realizaciji potpisan je prošle godine između UG „Evrokontakt“ Kruševac i opštine Ćićevac. Projekat je zamišljen tako da utvrdi stanje u ovoj opštini, odnosno kroz različite aktivnosti i radionice da se sagledaju prednosti i nedostaci odnosno mogućnosti i pretnje na putu ka razvoju. Aktivnosti po ovom projektu bile su usmerene na definisanje prioritetnih ciljeva i mera kojim će ti ciljevi biti realizovani.

Uporedo sa izradom Plana razvoja dosta investicionih ulaganja u prethodnom periodu je realizovano u opštini Ćićevac.