RASPORED REALIZACIJE ZAVRŠNE PRIREDBE PREDŠKOLACA PO VRTIĆIMA

„Pčelica“ ul.Živorada Paunovića 10 – ponedeljak, 05. jun u 18.00;
„Naša radost“ (zabavište) i „Sunce“ ul. Slatinska 14 – ponedeljak, 05. jun u 18.00;
„Naša radost“ ul. Slatinska 14 – utorak, 06. jun u 16.30;
„Biseri“ ul.Slikara Milovanovića 2 – utorak, 06. jun u 18.00;
„Leptirić“, „Lane“ ul.Ćirila i Metodija 5 – utorak, 06. jun u 18.00;
„Zvončić“ ul. Jovana Dučića 7 – sreda, 07. jun u 18.00;
„Labud“ ul. Vojvode Stepe 18 – sreda, 07. jun u 17.00;
„Dečiji klub“ ul. Obilićeva 60 – četvrtak, 08. jun u 16.30;
„Golub mira“ ul. Dr.Salka 2 – četvrtak, 08. jun u 16.30; 17.00 i 18.00;
„Vlado Jurić“ ul. Lipljanska 7 – četvrtak, 08. jun u 18.00;
Mudrakovac – četvrtak, 08. jun u 18.00;
„Neven“ ul.Bosanska21 – četvrtak, 08. jun u 18.00;
„Kolibri“ ul.Nova Balšićeva 6 – petak, 09. jun u 18.00
Vuk Karadžić – petak, 09. jun u 17.00 i 19.00.