RASPISAN NOVI KONKURS ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, a rok za podnošenje prijave je 21. novembar.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1,2 miliona dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednici koji ispunjavaju propisane uslove za učešće.

Neki od uslova koji moraju podnosioci prijave da ispunjavaju su da su punoletni državljani Srbije, da nemaju navršenih 45 godina, da nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina i da nisu u postupku odobravanja kredita za kupovinu i adaptaciju nekretnina, da nisu osuđivani…

Seoska kuća sa okućnicom može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Srbije, osim u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Prijava i prateća dokumentaciju se šalje preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstva za brigu o selu, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 2a, sa naznakom Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.