RASPISAN KONKURS ZA UPIS 300 POLAZNIKA NA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA

Konkurs za polaznike na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica  raspisan je do 11. Novembra. Ukupan broj novih polaznika je 300 za teritoriju Srbije, odnosno 12 za teritoriju Rasinskog okruga.

Lice koje učestvuje na konkursu mora da je državljanin Republike Srbije; da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa; da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa; da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje; da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova; da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije; da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Vatrogasno spasilačka jedinica broji 95 vatrogasaca spasioca na teritoriji Rasinskog okruga odnosno 50 na teritoriji Kruševca. Svi oni bili su 24 sata angažovani u majskim poplavama a poslednjih meseci i na gašenju požara uzrokovanim paljenjem trave i niskog rastinja na otvorenom. Samo u oktobru intervenisali su na gašenju preko 80 požara.