PRVE BEBE U KRUŠEVCU U 2021.: DVE DEVOJČICE I JEDAN DEČAK

Prvog dana Nove godine u Kruševcu, u 7.15 rodila se prva beba – devojčica, čiji roditelji žive u Gornjem Stepošu. U 13.47 rođena je druga beba – devojčica, a u 14.50 rođen je i prvi dečak ove godine. Majke ove dve bebe žive u Opštini Trstenik.

U okviru rada Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca, i ove godine predviđena su sredstva za decu rođenu 1. januara. Ukupan budžet za ove namene iznosi 200.000 dinara. Poklon čestitka se dodeljuje tako da se ukupan iznos deli na jednake delove za svako dete rođeno 1. januara.

Ovo je tradicionalna akcija i jedna u nizu aktivnosti kojom Grad Kruševac pospešuje natalitet i poboljšava materijalni položaj dece, kao jedan od prioriteta politike Grada Kruševca.