PRVA REDOVNA SEDNICA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KRUŠEVCA

Održana je prva redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca. Razmatrane su, u skladu sa Planom rada za 2024. godinu, aktuelne teme u ovom periodu iz oblasti poplava, požara, vodosnabdevanja, javnog zdravlja i protivgradne zaštite.

Usvojeni su sledeći zaključci

1. Usvaja se Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2023. godinu i upućuje na dalju nadležnost;
2. Prihvata se izveštaj RHMZ-a, Radarskog centra Kruševac o stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2024.godinu;
3. Prihvata se informacija sa održane sednice SOT-a za zaštitu i spasavanje iz ruševina, zaštitu od poplava, sklanjanje i urbanističke mere zaštite;
4. Usvaja se predlog operativnog plana za smanjenje rizika od poplava za vode II reda na teritoriji grada Kruševca za 2024.godinu, uz pozitivno mišljenje JVP“Srbijavode“ i upućuje se na dalju nadležnost;
5. Prihvata se informacija sa održane sednice Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara i eksplozija sa predloženim zaključcima;
6. Usvaja se predlog Operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području grada Kruševca u 2024. godini i upućuje se na dalju nadležnost;
7. Prihvata se informacija Zavoda za javno zdravlje Kruševac, o analizi stanja zdravstvene zaštite ljudi, higijenske ispravnosti vode i raspoloživih kapaciteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama;
8. Prihvata se informacija JU „Veterinarska stanica Kruševac“ o analizi stanja zdravstvene zaštite životinja i planiranih mera deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Kruševca.
9. Prihvata se informacija o zaključcima sa prve sednice Republičkog štaba za vanredne situacije u 2024. godini i upućuje na dalju nadležnost.