PROMOVISANA „BAGDALA ZA DECU“ U O.Š.“NADA POPOVIĆ“

U Osnovnoj školi ”Nada Popović” promovisan je prvi časopis za decu i omladinu pod nazivom “Bagdala za decu”. Cilj je razvijanje čitaličkih navika i promovisanje lepe reči.