DEZINFEKCIONO SREDSTVO KAO DONACIJA GRADU

Preduzeće BIN COMMERCE, od svog osnivanja 1997. godine, trudi se da bude društveno odgovorno i da aktivno učestvuje u svim dešavanjima u okviru društvene zajednice. Kupovinom nekadašnje HI Župe ovo preduzeće je aktivno u svim segmentima života i u Kruševcu. Danas su se našoj redakciji obratili sledećim saopštenjem:

 

„U ovim teškim vremenima za zdravlje naših ljudi, mi na sreću nas i naše zajednice proizvodimo sredstvo za dezinfekciju koje ima efekta u borbi protiv virusa COVID19.

 

Dezinfekciono sredstvo, Natrijum hipohlorit, proizvodimo u velikim količinama, imamo zalihe sirovina za maksimalnu proizvodnju do kraja leta, a našli smo prostora i za donaciju ovog dezinfekcionog sredstva našem Gradu.

 

Prvo je direktna donacija Natrijum hipohlorita Gradu, čijim rastvaranjem se dobija 475.000litara sredstva za dezinfekciju.

 

Druga donacija ide preko našeg Komunalnog preduzeća. Naime ovi vredni ljudi su u našem preduzeću do sada pripremili 1.630.000litara sredstva za dezinfekciju saobraćajnica koju vrše kamion cisternama, od toga smo mi donirali punjenje svake pete cisterne, odnosno 326.000litara, i ovakavu praksu ćemo nastaviti do prestanka opasnosti po naše građane od virusa COVID19.“