PRIMENA ZAKONA O SAOBRAĆAJU / VIDEO

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja u Srbiji detaljno su pripremane više od tri godine, a sa ciljem da se otklone svi nedostaci koji su uočeni u toku proteklih devet godina od kada je stari Zakon stupio na snagu. Za Televiziju Jefimija o novinama u Zakonu govorio je načelnik saobraćajne policije Kruševac Miloš Lazarević.