PRIMENA NOVOG MODELA FISKALIZACIJE POČINJE 01. MAJA

Od sutra je u Srbiji obavezna primena novog modela elektronske fiskalizacije, tako da su od 1. maja svi obveznici dužni da izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi nastavili da rade u skladu sa zakonom.

Kako je najavilo Ministarstvo finansija, od sutra će u javnom sektoru početi i primena sistema elektronskih faktura.

Tranzicioni period za prelazak na novi model fiskalizacije je počeo 1. novembra i završava se danas. U toku trajanja tranzicionog perioda paralelno su funkcionisali stari i novi model, koji će od sutra biti obavezan za sve obveznike fiskalizacije.

Država je, kako poreski obveznici ne bi imali trošak prelaska na novi model fiskalizacije, obezbedila subvencije u iznosu od 100 evra po uređaju i 100 evra po lokaciji za sve koji su se prijavili za tu vrstu pomoći, a za privrednike koji nisu u sistemu PDV-a taj iznos je bio veći za 20 odsto.

Za subvencije se prijavilo 130.966 obveznika fiskalizacije, a ukupno je u tu svrhu isplaćeno oko pet milijardi dinara.

Prednosti koje donosi novi sistem su brojne, i za državu, i za privredu i za građane, jer se na taj način suzbija nelojalna konkurencija i omogućava efikasnija borba protiv sive ekonomije, olakšava poslovanje, smanjuju troškovi na duži rok, ukida se nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent.

Naime, ukida se trošak fiskalizacije/defiskalizacije kasa, godišnjih servisa fiskalnih uređaja, nestaje trošak kupovine i skladištenja takozvanih kontrolnih traka, ukida se pretplata kod mobilnih provajdera za GPRS, navodi Ministarstvo.

Takođe, novim modelom fiskalizacije se stvaraju uslovi za efikasno praćenje i kontrolu poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza.

Ujedno, revnosni obveznici fiskalizacije će biti pošteđeni nepotrebnih kontrola. Omogućava se i veći broj poreskih kontrola u sedištu poreskog organa, što će smanjiti potrebu za terenskim kontrolama. S obzirom da će inspektori dobijati kvalitetne podatke, vreme koje su uštedeli mogu da iskoriste za druge zadatke.

Ono što je važno za građane jeste da novi model fiskalizacije predviđa postojanje QR koda na svakom fiskalnom isečku, čime kupci, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom i čijim skeniranjem mobilnim telefonom kupac uspostavlja vezu sa Poreskom upravom i dobija informacije da li je njegov račun original, da li je prosleđen u PU ili ne.

Tako je svaki kupac ujedno i kontrolor fiskalnih računa što povećava mogućnost otkrivanja svih koji falsifikuju fiskalne račune.