PREVENTIVNI MAMOGRAFSKI PREGLEDI U TRSTENIKU

U Trsteniku se ovih dana uspesno sprovode mamografski pregledi za žene starosti od 50 do 69 godina. Međutim, odziv još uvek nije na zadovoljavajućem nivou.