PRAVO NA PORODILJSKO ODSUSTVO KORISTE I OČEVI

Dokumenta koja otac prilaže da bi otvorio ovo bolovanje su skoro ista kao one koje prilaže i majka, uz jedan izuzetak. Očevima je potreban i „sporazum u pisanoj formi između njega i supruge o tome da majka prenosi bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta“

 

Danas naknadu zarade za vreme odsustva sa rada zbog nege deteta ili popularnije, porodiljsko bolovanje, koristi otprilike, 300 očeva rekli su u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja za portal Kamatica.

 

Kako objašnjavaju u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, oni ne vode evidenciju da li to pravo koristi majka, otac, usvojitelj, staratelj ili hranitelj deteta, iako je evidentno da pravo uglavnom koristi majka deteta.

 

Porodiljsko bolovanje očevi mogu da „preuzmu“ od majki kad beba napuni tri meseca. Do tada samo majke mogu da ga koriste. Dokumenta koja otac prilaže da bi otvorio ovo bolovanje su skoro ista dokumentima koje prilaže i majka, uz jedan izuzetak. Očevima je potreban i „sporazum u pisanoj formi između njega i supruge o tome da majka prenosi bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta“.

 

Naime, prema istraživanju Instituta za društvenu teoriju, koje je sprovedeno na teritoriji cele države, a zaključno sa krajem 2007. godine, u periodu za oko godinu i po dana samo 17 očeva iskoristilo je ovu mogućnost. U odnosu na pre desetak godina ovaj broj je danas višestruko veći. Kabinet ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, Slavice Đukić Dejanović, radio je istraživanje o usklađivanju rada i roditeljstva. Dobijeni rezultati pokazuju da se od 330 anketiranih poslodavaca, samo njih 57 izjasnilo da u njihovoj kompaniji postoje primeri korišćenja roditeljskog odsustva od strane očeva.

 

Tradicionalna uloga oca još uvek opredeljuje njegovu nezamenljivost na profesionalnom planu, dok je uloga pri podizanju deteta uvek prepuštena majci i njenoj organizaciji porodične i profesionalne sfere života, jedan je od zaključaka ovog istraživanja.

 

Izvor: telegraf.rs