POVEĆAN NIVO REKE JUŽNA MORAVA – POPLAVLJENA DOMAĆINSTVA

Prema izveštaju RHMZ Srbije, došlo je do povećanja nivoa reke Južne Morave, na mernoj stanici Mojsinje vodostaj je 516 cm u 12,00 časova, tako da je nivo vode prešao granicu vanredne odbrane od poplava. Prema informaciji dobijenoj od dežurne službe saobraćajne policije, od 20,40 časova 04.03.2018.godine, usled izlivanja Južne Morave u naseljenom mestu Đunis, obustavljen je saobraćaj za sva motorna vozila na Državnom putu II reda 215 V, Kruševac- Aleksinac – Niš. Teren su juče i danas obišli načelnik Odeljenja za VS Kruševac sa komandantom VSB, predstavnicima grada Kruševca, PU Kruševac, JVP ,,Srbijavode“, komunalne policije, ekipe EDB-a i drugih Javnih službi
radi praćenja situacije i preduzimanja mera. Usled izlivanja Južne Morave, došlo je do plavljenja nebranjenog poljoprivrednog zemljišta, površine od oko 100 hetara. Voda je prodrela u većinu dvorišta domaćinstava koja se nalaze u nebranjenom području, većinu podruma, pomoćnih objekata i dve
kuće. Ugroženo je 25 kuća i 27 ljudi u Đunisu, i 20 domaćinstava i 35 ljudi u Kaoniku. Juče je od VPC Morava-Niš, u Đunis je dopremljeno 500 džakova za pesak. Deo džakova je ostavljen na kritičnim mestima u naseljenom mestu Kaonik. Od sinoć su u Đunisu na dežurstvu i intervenciji ekipa VSB Kruševac u sastavu 2 vatrogasca sa 1 vozilom i kompletnom opremom za reagovanje, za slučaj da Reka Južna Morava, usled narastajućeg vodostaja, ugrozi domaćinstva. Na terenu su i komunalna policija,
saobraćajna policija, hitna pomoć, i sve druge nadležne službe. Reka Zapadna Morava je na koti 109 cm danas u 12.00 sa tendencijom rasta, daleko od granice redovne odbrane od poplava. Reka Rasina je na koti 132 sa tendencijom pada vodostaja. Na ulivu u jezero Ćelije je sa protokom 21 m3 a ispuštanje iz jezera je 21 m3, kota jezera 276,79. Ribarska reka se izlila u priobalnom delu u naseljenom mestu Kaonik
i ne ugrožava domaćinstva. Na osnovu usmenog obaveštenja načelnika Uprave za CZ, 12 pripadnika
specijalizovane jedinice CZ za spasavanje na vodi i pod vodom Odeljenja za VS Kruševac, stavljeno je u pripravnost od 15,00 časova 04.03.2018.godine. U opštini Ćićevac u Južna Morava se izlila u ataru sela
Trubarevo i Mojsinje na priobalnom delu i ne ugrožava domaćinstva. U ostalim lokalnim samoupravama na teritoriji Rasinskog upravnog okruga nema izlivanja.