„POSLOVNI CENTAR“ ORGANIZUJE VAŠAR 07. APRILA (BLAGOVESTI)

Vašar se održava u Aerodromskoj ulici koja se zatvara za saobraćaj 07. aprila 2022. u 03.00 časova i biće zatvorena do 05.00 časova 08. aprila 2022. godine.

Licitacija za slobodna podna mesta i mesta za postavljanje zabavnih radnji na vašarištu održaće se 29. marta 2022. godine od 09.00 do 13.00 na mestima koja se izdaju. Uplata izlicitiranih mesta se vrši istog dana na licu mesta. Mesta koja se na dan licitacije ne izdaju mogu se uplatiti na Stočnoj pijaci do dana održavanja vašara ili na tekući račun 160-7025-50 do 04. aprila 2022.godine. Na osnovu odluke o pijacama (sl.list grada kruševca 1/09), i člana 74. odluke o uređenju grada (sl. list grada Kruševca 8/2012), vlasnici zabavnih radnji koji učestvuju na licitaciji dužani su da prilože sledeću dokumentaciju:

  • kopiju rešenja iz APR-a o registraciji za tu delatnost (orginal na uvid), poreski identifikacioni broj, matični broj i broj žiro računa,
  • projekat konstrukcije,
  • izveštaj o tehničkoj kontroli koji je izdalo lice ovlašćeno za projektovanje.

Sva prodaja van mesta predviđenog za organizovanje vašara je zabranjena i biće sankcionisana od strane nadležnih organa.

Rezervacije mesta telefonskim putem važe 24 časa. Kontakt telefoni: 037/35-01-403, 064/85-06-864, 064/825-06-62 i 064/825-06-14.