POMOĆ PRI ZAPOŠLJAVANJU I SAMOZAPOŠLJAVANJU UGROŽENIH GRUPA

Grad Kruševac je sa organizacijom “Help” potpisao Ugovor u okviru projekta “Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“. Potpisivanje ugovora obavljeno je u kabinetu gradonačelnice Kruševca.

Projektom je podržano 20 korisnika sa teritorije garad Kruševca da započnu ili razviju poslovne delatnosti.

Projekat finansira Švedska vlada preko švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a realizuje ga organizacija „Help“ u saradanji sa Gradskom upravom Kruševac.