POJEDNOSTAVLJENA METODA UROLOŠKIH OPERACIJA /video

Na urološkom odeljenju kruševačke bolnice izvode se operacije nevoljnog ispuštanja mokraće kod žena koje su predhodno imale hiruške intervencije ili zračne terapije.

 

Radi se o metodi koja sprečava nekontrolisano mokrenje kod žena, koja je u oktobru prošle godine uvedena u Opštoj bolnici Kruševac, koja je tada bila primenjiva samo kod jednog dela pacijentkinja, a ovim unapređenjem moći će da budu obuhvaćene i pacijentkinje kod kojih ova metoda ranije nije mogla biti izvedena.

 

Danas su na Odeljenju urologije unapređenom metodom kruševački lekari uradili tri operacije sa primarijusom dr Mirkom Jovanovićem, sa Urološke klinike Beograd, koji je prisustvovao i uvođenju ove metode u oktobru prošle godine.