U RPK KRUŠEVAC ODRŽAN SEMINAR /video

U skladu sa odlukom o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju, isti su dužni da se profesionalno usavršavaju najmanje 15 časova u kalendarskoj godini u kojoj obavljaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju. Ovom odlukom je propisano da oni ne mogu biti angažovani kod subjekata nadzora, ako tom subjektu ne dostave dokaz da su započeli usavršavanje na propisani način. S tim u vezi u kruševačkoj komori održan je prvi u nizu seminar na temu “Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete”.

 

Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga je ovlašćena od strane NBS da realizuje obuku zastupnika i posrednika u osiguranju. Sledeći seminar na temu Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga biće održan 12.marta. Predavanja su namenjena ovlašćenim posrednicima i zastupnicima u osiguranju. Treba istaći da lica koja su polagala ispit u NBS u decembru prošle godine i kojima je rešenje o sticanju zvanja  ovlašćenog  posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju izdato u ovoj godini, nemaju obavezu kontinuiranog usavršavanja u ovoj godini, odnosno dužna su da se profesionalno usavršavaju od naredne 2020 godine.