PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA VISOKOOBRAZOVANIH ROMA I ROMKINJA

Predstavnici 20 gradova i opština Srbije potpisali Memorandum o saradnji na realizaciji programa “Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalne samouprave”. Jedan od učesnika u programu je i Grad Kruševac, a Memorandum je potpisala gradonačelnik Jasmina Palurović. Program podržava zapošljavanje 30 visokoobrazovanih Roma i Romkinja sa VI i VII stepenom stručne spreme, odgovarajućih profila prema sistematizaciji i pravilnicima za rad u JLS, javnim preduzećima i ustanovama. Planirano trajanje programa je najmanje 8 meseci, a saradnja partnera na realizaciji je od potpisivanja Memoranduma do kraja marta 2023. Što se tiče ekonomskog aspekta, 3 meseca finansira GIZ, a 5 meseci JLS, javno preduzeće ili ustanova kod koga je lice angažovano.

Inače, Skupština grada Kruševca je još 2020.godine usvojila Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, u okviru koga je iz budžeta izdvojeno 2,6 miliona dinara. Pri izradi LAP-a, ostvarena je značajna saradnja sa predstavnicima resornog ministarstva, ustanova i romskih udruženja, kako bi se najpreciznije i svobuhvatno detektovale prioritetne potrebe ove populacije.

„Medijski sadržaj realizovan je u okviru projekta „Rota – točak“, koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta grada Kruševca. Stavovi izneti u podržanom medijskom sadržaju nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.“