POČELI RADOVI NA IZGRADNJI ČITLUČKOG KOLEKTORA

U okviru druge grupe kolektora LOT 2 krajem juna ove godine otpočeli su radovi na izgradnji Čitlučkog kolektora.

Čitlučki kolektor se pruža od Čitluka do spoja na kolektor „S“ u ukupnoj dužini od 2.582,32 metara. Do sada je urađeno oko 100 metara, polaganjem cevi prečnika 250 mm. Izvođač radova je „Telekomunikacija Blace“. Vrednost radova iznosi oko 319.000 evra.

Takođe, vrše se radovi na čišćenju i sanaciji kolektora A, kao i pripremni radovi na produžetku kolektora B. Radovi teku po planiranoj dinamici.

 

vodovodks.rs