DEMONTAŽA POSTOJEĆEG OBJEKTA NA LOKACIJI BUDUĆEG POSTROJENJA

Na lokaciji budućeg Postrojenja za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda započeti su radovi na demontaži postojeće crpne stanice. Demontaža postojećeg objekta neophodna je kako bi se stekli uslovi za izgradnju novog objekta modernije tehnologije.
Paralelno sa ovim radovima, po planiranoj dinamici teku i radovi na izgradnji dva objekta – peskulov sa mastolovom i objekat sa primarnim taložnicima. Radovi na izgradnji ovih objekata otpočeti su početkom maja tekuće godine.

 

Realizacijom ove investicije, Kruševac će biti svrstan u red najmodernijih evropskih gradova u oblasti regulacije, odnosno prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Finansiraće je Vlada Srbije u iznosu od 95% kroz kredit Nemačke razvojne banke, a ostatak JKP „Vodovod – Kruševac.

 

Izvođač radova je „Aktor“, a procenjena vrednost Postrojenja je 14.895.487 €. Rok za završetak radova na izgradnji Postrojenja je 16 meseci.

vodovodks.rs