PAUK SLUŽBA – NAPLATA PO TEŽINI VOZILA /video

Umesto podele na putnička, terenska, teretna i druga, novi cenovnik predviđa kategorizaciju vozila po kilogramima. Razlog za ovakav sistem objašnjava se činjenicom da je masa vozila proporcionalna troškovima uklanjanja. Direktor “Poslovnog centra” Kruševac, Dragi Marković, pojasnio je za gledaoce Televizije “Jefimija” kako se u praksi sprovodi naplata po težini vozila.

 

Po novoj verziji Zakona o saobraćaju, umesto tri minuta kako je bilo do pre samo nekoliko meseci, odnosno čak 15 minuta kako je bilo svojevremeno, “pauk” već posle jednog minuta od registrovanog nepropisnog parkiranja i napisanog obaveštenja, može početi sa uklanjanjem vozila. Uklanjanje vozila se prekida ako dođe vozač i pristane da pomeri auto, ali i da “snosi troškove svih već preduzetih radnji”. Dešavalo se na žalost da prilikom odnošenja vozila, pauk vozilo ošteti nepropisno parkirani automobil i najčešće rat kapne ili felne. Ukoliko se to dogodi štetu snosi “Poslovni centar”. Marković se nada, kaže, da sa završetkom izgradnje još jedne javne garaže u Kruševcu Pauk služba neće imati ovoliki obim posla u gradu. Bilo kako bilo, svaka kazna koja u današnje vreme stigne na naplatu građanima više je nego basnoslovna, ali ne treba prevideti ni onu drugu dimenziju priče – pravila se moraju poštovati. Zbog toga, nema dileme – “pauk” mora da postoji, ali je pitanje da li su cene prilagođene trenutku u kom živimo.