OTKRIVENO ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE NA TRASI „MORAVSKOG KORIDORA“

U Selištu kod Trstenika su u toku arheološka iskopavanja, a prvi artefakti ukazuju na period između IX i X veka.