OSMI MEĐUNARODNI SKUP „TURIZAM I ZELENE INVESTICIJE“ U VRNJAČKOJ BANJI

Osmi Međunarodni skup „Turizam i zelene investicije“ održan je na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Međunarodna konferencija na Faluktetu za hotelijerstvo i turizam okupila je naučne radnike iz Srbije i inostranstva.

Pored naučnog dela konferencije, Fakultet je potpisao tri značajna Ugovora o saradnji i to sa Fakultetom iz Kine, Unijom poslodavaca Srbije i Lokalnim ombudsmanom grada Kragujevca.

Takođe, predstavljen je projekat „Zelena rešenja za upravljanje bio otpadom”, u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji”. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji realizuje ovaj projekat u saradnji sa partnerima – Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu i JKP„Banjsko zelenilo i čistoća”, uz podršku Opštine Vrnjačka Banja. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam organizovan je okrugli krugli sto pod nazivom „Vinodeljstvo i vinski turizam“ na kome su učestvovale brojne vinarije.