OKO 40% ZAPOSLENIH U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA PRIMA MINIMALAC

Predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić sastao se danas sa članovima sindkata Gradske uprave Kruševac. Glavna tema sastanka odnosila se zarade zaposlenih u lokalnim samoupravama.

Po podacima sindikata oko 40% radnika prima minimalac. Razlog za minimalce zaposlenih u lokalnim samoupravama je Vladina Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima, koja je doneta još 2008. godine. Ona je “omogućila” da minimalne zarade, kao i one koje su ispod tog iznosa primaju zaposleni sa osnovnim i srednjim obrazovanjem, a da lokalne samouprave iz budžeta dotiraju niže zarade do “propisanog” minimalca. Slađan Bobić, predsednik Sindikata uprave Srbije, kaže da je ta sindikalna organizacija pokrenula inicijativu da se Vladina Uredba iz 2008. godine izmeni ili donese nova, kako bi se platni koeficijenti uvećali. U decembru prošle godine imali su sastanak sa predstavnicima resornog Ministarstva, na kojem su razgovarali o tome, a od pocetka ove godine razgovori se nastavljaju u okviru socijalnog dijaloga. Osim zarada predstavnici sindikata zalažu se za povećanje dnevnica za službeni put zaposlenih u opštinskoj ili gradskoj upravi koje trenutno iznose 150 dinara, kao i za primenu kolektivnih ugovora, istakao je predsednik sindiakta uprave Srbije Slađan Bobić.