ODRŽANA PRVA SEDNICA SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izjavio je danas na prvoj sednici Saveta za borbu protiv trgovine ljudima da je Republika Srbija unapredila operativne i institucionalne kapacitete u ovoj oblasti i da u narednom periodu akcenat mora biti na prevenciji ovih krivičnih dela.

Ministar Gašić, koji predsedava ovim telom, istakao je da su partnerstvo i saradnja svih državnih institucija ključni za uspešno suzbijanje  trgovine ljudima.

Precizirao je da tokom ove godine imenovan Nacionalni koordinator  za borbu protiv trgovine ljudima, Zakonom o zaštitniku građana uspostavljena institucija nacionalnog izvestioca za ovu oblast, kao i da su imenovani novi članovi Saveta za borbu protiv trgovine ljudima.

Ministar je naglasio da Republika Srbija unapređuje kapacitete u cilju vođenje proaktivnih istraga vezanih za trgovinu ljudima i da je u toku izrada planskog dokumenta u ovoj oblasti  koji obuhvata istragu i krivično gonjenje, zaštitu žrtava trgovine ljudima, prevenciju i partnerstvo.

Na sednici Saveta doneti su zaključci u cilju uspostavljanja i jačanja operativnih kapaciteta za sistemski odgovor društva na problem trgovine ljudima.

Članovi Saveta pružili su punu podršku izradi i usvajanju novog planskog dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima sa pratećim akcionim planom, kao i izradi posebnog zakona koji bi sistemski regulisao ovu materiju.

Sednici Saveta prisustvovali su i ministarka zdravlja Danica Grujičić, ministarka pravde Maja Popović, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević i nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i rukovodilac Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima Nenad Simić.