ODRŽANA 19. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Odbornici Skupštine grada Kruševca na 19.sednici, koja je održana dana 22.03.2023.godine, u sali Skuštine grada Kruševca, razmotrili su i usvojili 64 tačaka dnevnog reda. Skupština je usvojila Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2022.godinu.