PONOVO AKTIVNA MOGUĆNOST PLAĆANJA RAČUNA ZA VODU NA TERENU

Poštovani korisnici JKP “Vodovod – Kruševac”,

Na osnovu vaših brojnih zahteva ponovo je uvedena mogućnost plaćanja računa za vodu koja će biti dostupna na terenu, a koju će vršiti naši zaposleni u službi naplate – inkasanti. Plaćanje računa za vodu na terenu će biti omogućeno svakog meseca, nakon 15. u mesecu, u popodnevnim satima, u odabranim reonima.

Kako je ova usluga bila ranije dostupna korisnicima ponovo je uvedena kako bismo vam olakšali kako proces plaćanja računa za vodu, tako i upoznavanje sa novim izgledom računa, koji sada sadrži detaljan grafički prikaz vaše mesečne potrošnje, omogućavajući vam tako da imate bolji uvid u vašu potrošnju vode.

Uz to, novi račun za vodu sada sadrži QRkodove kako na prednjoj strani, tako i na poleđini. QRkod na prednjoj strani omogućava vam jednostavno plaćanje računa putem aplikacije vaše banke (m-banking), dok QRkod na poleđini omogućava prijavu za dostavu računa putem e-pošte.

Novi pristup je ekološki prihvatljiviji od tradicionalnog načina, jer pruža mogućnost da budete aktivni u očuvanju i zaštiti životne sredine, dok u isto vreme daje praktičnost i pogodnost elektronske dostave i plaćanja računa za vodu.

Takođe, želimo da naglasimo da pored svih ovih mogućnosti, naši inkasanti vam omogućavaju da platite račun za vodu na licu mesta, što je od velike koristi starijim licima i grupi ljudi sa posebnim potrebama.

Zahvaljujemo se na saradnji,
Vaš JKP “Vodovod – Kruševac”