OČEKUJE SE PROŠIRENJE POZITIVNE LISTE LEKOVA

Upravni odbor Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja usvojio izmene liste medikamenata o trošku osiguranja. Prvi put dostupna terapija za određene vrste karcinoma jajnika i dojke. Na listu lekova koji se izdaju o trošku zdravstvenog osiguranja uvršten je 31 lek, među kojima ima novih medikamenata, koji se prvi put uvode u terapiju, i lekova koji su alternativa već postojećim na listi, saznaju „Novosti“.

 

Novu pozitivnu listu usvojio je Upravni odbor Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, a primenjivaće se kad je usvoji i Vlada Srbije. Lista lekova koji se izdaju na teret osiguranja sada sadrži ukupno 720 tzv. zaštićenih naziva, odnosno oko 2.400 lekova. Lekovi na novoj listi, koji predstavljaju dodatnu terapijsku opciju, omogućiće osiguranicima pravo na nove mogućnosti lečenja infektivnih i oftalmoloških oboljenja, kao i proširenu primenu leka za lečenje hematoloških oboljenja, čime će se omogućiti primena i u lečenju folikularnog limfoma. Nova terapijska opcija za onkološke pacijentkinje posle izmene liste je lek za lečenje karcinoma jajnika kod žena sa retkom mutacijom gena. To je, po oceni stručne komisije za ovu oblast medicine, najsavremenija terapija koja se primenjuje u lečenju ovog najsmrtonosnijeg ginekološkog karcinoma.

 

Novina na listi lekova koji se izdaju na teret osiguranja je i lek za lečenje dijabetičnog makularnog edema, kao i lek za lečenje hormon-pozitivnog metastatskog karcinoma dojke. Mišljenje onkologa koji su predložili stavljanje ovog leka na pozitivnu listu je da je to jedan od najvažnijih lekova koji je bio potreban za lečenje ovog oboljenja, a standardna je terapija u svim vodičima za lečenje. Ovi lekovi biće dostupni osiguranicima nakon sprovođenja postupka centralizovane javne nabavke. Pored uključivanja novih lekova, izmenom liste obuhvaćeno je i sniženje cena postojećih lekova na listi, usaglašenih sa uporednim cenama u referentnim zemljama i kursom evra koji se primenjuje za obračun cena lekova. Time je omogućeno da osiguranici za pojedine lekove izdvajaju manje sredstava za procentualnu participaciju.

 

Izvor: novosti.rs