OBJAVLJENA PUBLIKACIJA „KRUŠEVAČKI SPORT KROZ ISTORIJU“

Publikacija „Кruševački sport kroz istoriju“ koja obuhvata vremenski period od 1897. godine kada datiraju prvi pisani podaci o organizovanom bavljenju sportom u Кruševcu pa sve do dana današnjeg. Izdavač je Sportski savez grada Kruševca, odštampana je na preko 400 strana i obuhvatila je istorijski razvoj 37 kruševačkih sportova. Cilj izdavanja publikacije je trajno beleženje važnih istorijskih podataka iz oblasti sporta u Кruševcu i pokušaj da se od zaborava otrgnu pioniri razvoja kruševačkog sporta, sportske organizacije i sportske institucije koje su uticale na rast i razvoj kruševačkog sporta.

Odštampano je 200 primeraka koja će se naći u bibliotekama škola, Javnim preduzećima i ustanovama u kulturi. Prvi primerci uručeni su gradskoj upravi Kruševac.

Elektronsku verziju publikacije “Кruševački sport kroz istoriju” možete pogledati i preuzeti sa veb stranice Sportskog saveza grada Кruševca.