OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN BEZBEDNOSTI NA INTERNETU

Međunarodni dan bezbednosti na internetu Kulturni centar Kruševac obelezio je organizacijom edukativnih radionica za učenike osnovnih škola. Radionice su realizovane u saradnji sa Nacionalnim kontaktom za bezbednost dece na internetu koji je formiralo Ministarstvo za trigovinu i telekomunikacije pre pet godina, kako bi deci, ali i roditeljima, predstavili rizike pri korišaćenju digitalnih tehnologija, ali i načine da se zaštite. IT karavan ministarstva telekomunikacija pod sloganom PAMETNO I BEZBEDNO, obilazi škole i druge vaspitno-obrazovne i ustanove u kulturi petu godinu za redom. Iskustvo edukatora Nacinalnog kontakta za bezbednost dece na internetu govori da je svest dece, ali i roditelja, o rizicima i opasnostima koje vrebaju na internetu na niskom nivou.

Za 5 godina Nacionalni kontakt za bezbednost dece na internetu dobio je preko 26.000 prijava , od tog broja formirano je 5.000 predmeta, dok su 342 prijave direktno upućene ka policiji i tužilaštvu,koje su se odnosile na krivična dela, kao što su dečja pornografija, ucene, pretnje itd.. Kako bi bili siguriji, roditelji imaju mogućnost da na svom uređaju instaliraju aplikaciju preko koje mogu da kontrolišu sadržaje koje dete posećuje na internetu, a kako je iz resornog ministarstva istaknuto u pripremi je novi zakon koji će između ostalog predložiti da mobilni operateri aplikaciju roditeljska kontrola imaju u paketima koje nude.