NASTAVLJENA JE AKCIJA „SPORTIĆ U VRTIĆ“

23. novembra 2018. godine, Sportski savez grada Kruševca, u saradnji sa Predškolskom ustanovom „Nata Veljković“, realizovao je tradicionalnu sportsko – promotivnu manifestaciju „Sportić u vrtić“. Tradicionalna akcija Sportskog saveza grada Kruševca i članica pod nazivom „Sportić u vrtić“ ove godine održava se u mesecu novembru u deset vrtića ustanove u periodu od 13.11-29.11.2018 godine.

 

U akciji promocije sportova učestvovale su četiri sportske organizacije: Atletski klub „Kruševac“, Plivački klub „Napredak“, Plesni studio „Felićita“ i Fitnes klub „ Homosportikus“, koji su najmlađim kruševljanima prezentovali atletiku, plivanje, ples-balet i poligone motoričkih spretnosti. Sportsko promotivne aktivnosti održane su  u vrtićima “Kolibri “ i „Vlado Jurić“.

 

Naredne promocije u okviru akcije „Sportić u vrtić“ se nastavlja 27.11.2018. godine promocijama u vrtićima „Biseri“ i „Golub Mira“ .