VODOVOD: ZAVRŠENI RADOVI U ULICI MAJKE JUGOVIĆA

Tokom prošle nedelje JKP „Vodovod-Kruševac“ uspešno je završio radove na izradi dela kanalizacione mreže u ul. Majke Jugovića, polaganjem cevi prečnika 250 milimetara.

 

Ovim radovima stvorili su se uslovi da se u ovom delu ulice stambeni objekti priključe na Kožetinski kolektor.

 

Radi podsećanja, Kožetinski kolektor pripada prvoj grupi kolektora LOT 1 i prostire se od ul. Majke Jugovića do raskrsnice ul. Ćirila i Metodija i Kosovske ulice, čija je izgradnja završena u junu 2016.godine.

 

J.K.P. „Vodovod – Kruševac“