NALOG DA SE ISELI IZ STANA KOJI JE UREDNO PLATILA PRE 7 GODINA

Televiziju Jefimja kontaktirala je Katarina Pantelić iz Kruševca, nakon niza bezuspešnih pokušaja da pravnim sredstvima zaštiti svoju imovinu, odnosno stan koji je 2015. godine kupila u ulici Konstantina Filozofa, koja se nalazi praktično u centru grada. Naime, po Katarininim i rečima njenog pravnog zastupnika, nekretnina je kupljena i ispoštovane su sve pravne obaveze, od overe kupoprodajnog ugovora u sudu isplate, plaćanja poreza na osnovu rešenja Poreske uprave itd. Problem nastaje u junu ove godine kada Katarina od Jasvnog izvršitelja dobija nalog za iseljenje. Problem je naime nastao jer se protiv prvobitne vlasnice nekretnine, koja je stan prodala Katarini, vodio postupak za naplatu duga od oko 3 miliona dinara, te je na ime tog duga stan prodat trećem licu, koji se sada u službi za katastar vodi kao vlasnik stana. Katarina je samo odložila izvršenje rešenja o iseljenju iz stana koji je pošteno kupila i za koji uredno plaća sve obaveze koje stižu – na njeno ime!!

Ko je u ovom slučaju zakazao, koje ustanove i institucije, i na koji će se način rešiti ova situacija, nije poznato. Kako građani prilikom kupovine nekretnina mogu da se zaštite od prevare i ko treba da ih štiti? Na ova i druga pitanja pokušacemo da nađemo odgovore u narednom periodu.