NACIONALNA SLUŽBA SRBIJE ZAPOŠLJAVA U SLOVENIJI

Potpisan je Operativni protokol o sprovođenju Sporazuma o zapošljavanju državljana Srbije u Sloveniji, saopštilo je srpsko ministarstvo rada. Sporazum će stupiti na snagu 1. septembra ove godine i sva posredovanja prilikom zapošljavanja radnika iz Srbije u Sloveniji obavljaće se u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije.

 

Ministar Zoran Đorđević je rekao je da je jedan od prioriteta Vlade Srbije zadržavanje mladih u zemlji i unapređenje njihovih uslova za rad, ali obaveza vlade je i da građanima koji žele da rade u drugim zemljama obezbedi sva prava koja imaju državljani tih zemalja. Prema njegovim rečima, Vlada Srbije se zalaže i za to da strani državljani dođu i rade u Srbiji. Uz to, pošto “u oblasti digitalizacije kao zemlja imamo odličan napredak”, rekao je ministar, “cilj je da se omogući veći broj poslova koji mogu da se obavljaju na daljinu”.

 

Direktor Nacionalne službe Srbije za zapošljavanje Zoran Martinović i direktorka Zavoda za zapošljavanje Slovenije Mavricija Batić potpisali su “Operativni protokol o sprovođenju Sporazuma o zapošljavanju državljana Srbije u Sloveniji”, saopštilo je srpsko Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja. Martinović je rekao da će tim sporazumom biti definisana prava i obaveze i poslodavaca i nezaposlenih lica i da će se obezbediti efikasnija zaštita njihovih prava u drugoj državi. Sporazum će stupiti na snagu 1. septembra ove godine i sva posredovanja prilikom zapošljavanja radnika iz Srbije u Sloveniji obavljaće se u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije.