NA DONATORSKOJ VEČERI PRIKUPLJENO 94.200 RSD

U okviru akcije “Zagrizi za žene i decu žrtve nasilja u porodici”, tokom homanitarne žurke održane 27. maja tekuće godine, Udruženje žena Peščanik sakupilo je donacije u vrednosti do 94.200 dinara, od čega novčana sredstva čine 36.200,00 dinara, a procenjena vrednost nenovčanih donacija iznosi 58.000,00 dinara.
Podsećamo da je ovo čertvrta akcija “Zagrizi za žene i decu žrtve nasilja u porodici”; prva je održana 2016. godine.
Ove godine se, inače navršilo 10 godina od osnivanja SOS telefona za podršku ženama u situaciji nasilja u porodici u Kruševcu. Servis je posle edukacije organizovane u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, Udruženje žena Peščanik otvorilo februara 2009., uz podršku tadašnjeg Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Grada Kruševca.
U međuvremenu, usluge SOS telefona: informativnu, emocionalnu i pravnu podršku, koristilo je najmanje 800 žena. Istovremeno smo radile na zagovaranju za unapređenje zaštite žena, odnosno efikasnosti institucija u obezbeđivanju zaštite, kao i na prevenciji nasilja u porodici.