ODOBREN PRIJEMNI ISPIT ZA FILOLOŠKO ODELJENJE!! /video

U Beogradu je održan sastanak ministra prosvete Mladena Šarčevića, načelnika školske uprave Kruševac Zorana Askovića i direktorke kruševačke Gimzacije Biljane Dačić, na kome je razmatrana mogućnost polaganja prijemnog ispita za učenike filološkog odreljenja u Kruševcu. Sagledavši celokupnu situaciju,  resorno ministarstvo dalo je odobrenje za polaganje prijemnog ispita.

 

Prijave su u toku. Do sada se prijavilo preko 20 učenika za filološko odeljenje, prijemni ispit će se polagati 1. i 2. juna u školskim upravama u Kraljevu i Kragujevcu. Konferenciji za novinare pored roditelja i  profesora, prisustvovali  su i učenici koji su se prijavili za filološko odeljenje kojima se obratila direktorka Gimnazije Biljana Dačić.

 

Ukoliko prijemni ispit položi više od 15 učenika filološko odeljenje će biti formirano u kruševačkoj Gimnaziji, a ako bude manje od ovog broja, otvoriće se peto odeljenje društveno-jezičkog smera.