LEKAR OPŠTE PRAKSE ĆE MOĆI DA ODOBRI DVE NEDELJE BOLOVANJA

Izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju je predviđeno da će lekar opšte prakse moći da dâ samo dve nedelje bolovanja, a da će za sve duže od toga odluku donositi komisija. Velike pritužbe privrede prijavljene su zbog toga što pojedini radnici odsustvuju i po dva meseca sa posla, naročito tokom leta.

„Mi smo, sem za onkoloških pacijenata, sveže operisane i trudnice, napisali jednostavno pravilo da će lekar opšte prakse moći da dâ samo dve nedelje. Svi ostali će morati da idu na komisiju. I evo poziv komisijama Fonda da dobro gledaju o kakvim se dijagnozama radi jer ima ljudi koji zaista imaju probleme sa kičmom, a 98 posto populacije u celom svetu nekada u životu ima problem sa kičmom“, navela je Danica Grujičić, ministarka zdravlja.

Dodala je da će izmenama zakona i svi građani koji imaju boračke legitimacije automatski dobiti zdravstveno osiguranje, kao i članovi njihovih porodica, ukoliko nemaju drugi vid osiguranja.