KVAR SANIRAN, CISTERNE SA PIJAĆOM VODOM OSTAJU

Usled havarije na magistralnom cevovodu kod sela Bošnjane, koja se desila 31.marta, korisnici opštine Ćićevac ostali su bez vode. Radovi na sanaciji havarije po planiranoj dinamici uspešno su završeni dva dana pre predviđenog roka i to u subotu 3. aprila u večernjim časovima kada je i puštena tehnička voda.

Radi podsećanja, do havarije na magistralnom cevovodu Ø600 došlo je prilikom radova na izgradnji auto-puta Moravski koridor. Izvođač radova kompanija „Behtel“ iz Turske je pokrio sve troškove i izvršio sanaciju kvara uz angažovanje „Telekomunikacije Blace“ i nadzor JKP „Vodovod – Kruševac“.

Sve vreme prekida vodosnabdevanja za opštinu Ćićevac, Stalać i okolna seoska naselja JKP „Vodovod-Kruševac“ je korisnike snabdevao vodom za piće putem autocisterni i statičnih rezervoara u dogovoru sa komunalnim preduzećem „Razvitak“ Ćićevac.

Po planu i rasporedu na sledećim lokacijama se nalaze četiri statične cisterne od po 1000 litara: 2- Stalać; 1- Centar Ćićevca; 1- Lučina, kao i jedna pokretna cisterna na sledećim lokacijama i terminima:

PRVA SMENA
od 08.00 do 09.00 Mrzenica
od 09.00 do 10.30 Grad Stalać
od 10,30 do 12.00 Stalać centar
od 12.00 do 13.00 Lučina
od 13.00 do 14.00 Gornja Lučina

DRUGA SMENA
od 14.00 do 15.30 Ćićevac pumpa Lukoil
od 15.30 do 17.00 Ćićevac na raskrsnici kod crkve
od 17.00 do 18.30 Ćićevac impregnacija
od 18.30 do 20.00 Stalać

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.