KRATKOROČNI PREKID U ISPORUCI GASA U PETAK ZBOG RADOVA

JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u GRADU KRUŠEVCU, da će zbog neophodnih radova na gasnim objektima preduzeća “Transportgas Srbija”, Radne jedinice “Transport” Beograd, doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u petak, 20.05.2022. godine, u periodu od 08:00 do 20:00 časova.

Operator transportnog sistema “Transportgas Srbija” je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio operatora distributivnog sistema:

• ODS JP “SRBIJAGAS”, Novi Sad

JP Srbijagas-ODS (Operator distributivnog sistema) je o prekidu isporuke prirodnog gasa obavestio korisnike distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.

Po završetku radova, JP „SRBIJAGAS“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.

Mole se potrošači u Kruševcu, da imaju razumevanja za navedene radove.