„KRALJ PETAR I“ OD 06. DECEMBRA U KRUŠEVCU

Kada se spletom istorijskih okolnosti Kralj Petar Karađorđević vratio u domovinu, uveo je parlamentarnu demokratiju na dvoru i započeo obnovu Srbije. Ali Srbiji se nije dalo da napreduje. Atentatom u Sarajevu počinje Prvi Svetski rat i Austro-ugarska pokazuje svu svoju nemilosrdnost. Posle dve herojski dobijene bitke na Ceru i Kolubari, Vlada donosi odluku da je povlačenje ipak neminovno.

 

Tokom mučnog povlačenja preko albanskih planina kralj upoznaje Makrenu, majku vojnika Marinka. Nemoćna da sina pronađe u nepreglednim kolonama vojske i naroda, ona zavetuje samog kralja da mu preda par čarapa koje je isplela. Nažalost, kralj Marinka nalazi prekasno a Makrena umire na grobu mladog austrijskog vojnika, oplakujući u ime svih majki sve sinove – nevine žrtve rata.

 

Srpska vojska uz strašne gubitke stiže do Krfa i ostrva Vido – ostrva smrti, ali i srpskog vaskrsnuća!

 

Film „Kralj Petar I“ u bioskopu „Kruševac“ možete pogledati od 06. do 12.12.2018. godine. Proekcije su od 17.00, 19.15 i 21.30 sati. Cena ulaznice: 250,00 dinara.