KRAJ PROJEKTA U OPŠTINI VARVARIN /video

U Opštini Varvarin je u drugoj polovini 2017. godine počelo sprovođenje projekta „Imam diplomu i slobodan sam“, namenjen deci u riziku od napuštanja školovanja i obrazovanja. Godinu ipo dana kasnije, na kraju projekta, održana je završna konferencija na kojoj su sumirani rezultati i najavljene aktivnosti koje bi trebalo da postanu održive i nakon završetka projekta. Iako je problem ranog napuštanja škole i izlazak iz sistema obrazovanja bio prepoznatljiv odavno, naša država je pre samo nekoliko godina postala svesna njegovog obima i značaja, pa on još uvek nije sistematski istražen. A posledice ranog napuštanje škole i odustajanje od formalnog obrazovnog sistema nosi sa sobom na individualnom, socijalnom i ekonomskom nivou dosta loših stvari. Tim stručnjaka i entuzijasta iz Udruženja samohranih majki „Knjeginja Milica“ iz Kruševca, u Opštini Varvarin, kao jednoj od nerazvijenih opština Rasinskog okruga, prepoznao je tlo na kome se ovaj problem u tišini razvija i tada se rodila ideja o projektu „Imam diplomu i slobodan sam“, koji bi kao primarni cilj imao redukovanje pojave ranog napuštanja škole i odustajanja od formalnog obrazovanja u Opštini Varvarin, kroz stvaranje institucionalnog i normativnog okvira za suočavanje sa ovim problemom, kao isprovođenjem prevencije, intervencije i kompenzacionih međusektorskih mera. Godinu ipo dana kasnije, na kraju projekta, održana je završna konferencija na kojoj su sumirani rezultati i najavljene aktivnosti koje bi trebalo da postanu održive i nakon završetka projekta.

 

 

Udruženje građana “Kneginja Milica” iz Kruševca naišlo je na odličan prijem kod dece i nastavnika koji su bili uključeni u realizaciju projekta ali I kod svih relevantnih institucija u Opštini Varvarin, na čelu sa menadžmentom Opštine. Projekat “Imam diplomu i slobodan sam“ realizovali su u partnerstvu Opština Varvarin i Udruženje samohranih majki “Kneginja Milica“ Kruševac. Vrednost projekta iznosi 181.459,20 evra, od čega je donacija Evropske unije 161.262,79 evra.