KONKURS ZA UPIS 210 POLAZNIKA SREDNJE ŠKOLE UNUTRAŠNJIH POSLOVA

U Sremskoj Kamenici postojala je srednja škola unutrašnjih poslova do 2009. godine, kada je školovanje završila poslednja, 38 klasa učenika. Školu je zamenio Centar za osnovnu policijsku obuku, kao jedina ustanova za osnovnu obuku policije, gde se godinu dana obučavaju devojke i mladići koji su već završili srednju školu. Srednja škola „Jakov Nenadović“ nastaviće tradiciju srednje škole „Pane Đukić“, koja je od 1967. do 2009. godine odškolovala 14.416 policijskih službenika.

Nastava će se pohađati na srpskom jeziku u trajanju od 4 godine. Planirano je da se u školi izučavaju opšteobrazovni, opšte stručni i uže stručni predmeti. Postupak izbora kandidata sprovodiće se u skladu sa Pravilnikom za upis učenika u srednju školu, a na čijoj izmeni i dopuni trenutno rade Ministarstvo prosvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Postupak izbora kandidata sastojaće se od: opšteg lekarskog pregleda, psihološke selekcije, provere bazično-motoričkog statusa i specijalističkog lekarskog pregleda. Konkurs za upis prvih polaznika će trajati do 18. aprila. Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

1) ima državljanstvo Republike Srbije;
2) ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs za upis u školu;
3) ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole (kandidati koji su rođeni posle 31. avgusta 2006. godine);
4) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora;
5) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 210 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici za školsku 2023/2024. godinu. Učenicima će biti obezbeđeni smeštaj i ishrana u internatu Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i udžbenici, školski pribor, odeća, obuća i druga oprema neophodna za pohađanje nastave i boravak u školi.