KOJA SU OVLAŠĆENJA KOMUNALNE MILICIJE??

Skupština Srbije usvojila je 08.jula Zakon o komunalnoj miliciji koji omogućava da i opštine, a ne samo gradovi, mogu da planiraju njeno formiranje. Zakon je uveo i dva nova ovlašćenja – zaustavljanje i pregledanje vozila kao i prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca. Pripadnicima komunalne milicije biće omogućen rad u civilu, ali isključivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije. Komunalni milicionari će moći da snime dokaze o komunalnom prekršaju i tako dokažu bilo kakvo remećenje komunalnog reda, poput parkiranja na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanje glasne muzike i druge komunalne prekršaje. Takođe, zakonom se uređuje i postupanje prema maloletnicima, tako da jedan broj komunalnih milicionara mora da položi ispit za postupanje sa maloletnicima. U naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme. A ukinuto je i dosadašnje ograničenje – jedan milicionar na 5.000 stanovnika.
Izmena imena komunalna policija u komunalna milicija nije od suštinske važnosti, smatra Miloš Jovanović, Načelnik Kruševčke komunalne milicije. Više nema ograničenja ni koliko će komunalnih milicajaca biti zaposleno u nekom mestu. O tome koliko će milicajaca raditi odlučiće lokalna vlast.

 

 

Vrlo često se dešava da komunalna milicija dobija prijave koje se tiču privatno-pravnih odnosa, ali načelnik komunalne milicije naglašava da takve stvari rešavaju nadležni sudovi, a da je komunalna milicija nadležna kada su u pitanju javne površine. I pored jasnih ovlašćenja I ingerencija komunalne milicije, dešava se međutim, da komunalna milicija od strane građana dobija prijave i zbog plača bebe noću ali i zbog laveža psa ..

 

Komunalni milicajci, po novom zakonu, moći će i da pretresaju automobile, a osim pendrekom biće naoružani i biber sprejom.