KO KUPUJE PERONSKU KARTU NA AUTOBUSKOJ STANICI?

Jordan Pecikoza, šef saobraćaja u kruševačkom “Jugoprevozu”, za televiziju “Jefimija” je pojasnio ko je u obavezi da kupuje peronsku kartu na Autobuskoj stanici u Kruševcu. „Oni prevoznici koji nisu dostavili karte i nisu omogućili svojim putnicima da kartu kupe na šalterima Autobuske stanice Kruševac, doveli su u poziciju svoje putnike da moraju da kupe kartu za ulazak peron“, kaže Pecikoza.