JUBILARNI BOŽIĆNI DORUČAK REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE

U Kruševačkom pozorištu održan je jubilarni, 10. Božićni privredni doručak u organizaciji RPK, na kome su dodeljena tradicionalna priznanja – Povelje i zlatnici. Uvodnu reč dala je direktor RPK sa sedištem u Kruševcu, Maja Marković. Istakla je da je bez obzira na teške prilike poslednjih godina, spoljnotrgovinska razmena okruga povećana 4 puta, a broj nezaposlenih drastično opao. Nastavlja se sa stvaranjem ambijenta kao povoljnog poslovnog okruženja, a posebnu zaslugu za to ima bivši gradonačelnik, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Inicijator ideje Božićnog privrednog doručka, sadašnji predsednik Skupštine Predrag Vukićević takođe je doprineo učvršćivanju mreže RPK i daljoj izgradnji poverenja privrednika. I danas, sa svoje funkcije, pruža nesebičnu podršku svim aktivnostima ove institucije.