JKP „KRUŠEVAC“ POČELO SA UKLANJANJEM DIVLJIH DEPONIJA

JKP „Kruševac“ je počelo realizaciju projekta „Prevencija nelegalnog odlaganja i uklanjanja otpada u 2022. godini“ na teritoriji grada Kruševca, odvoženjem otpada na potezu Parunovac – Malo Golovode.

Javno-komunalno preduzeće “Kruševac”, uz podršku grada, počelo je sa realizacijom uklanjanja divljih deponija na teritoriji Kruševca, a sredstva za ovu namenu obezbedilo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. U ranijem periodu divljih deponija bilo je 50, sada je oko 15 na teritoriji Kruševca.

Grad Kruševac i resorno Ministarstvo godinama unazad nalaze načine da se problem divljih deponija reši.