JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“: „ZNAK ZNAČI ŽIVOT“

Edukativnom kampanjom „Znak znači život“, JP „Putevi Srbije“ želi da ukaže na uticaj oštećene, pokradene saobraćajne signalizacije i opreme na bezbednost u saobraćaju i apeluje na sve one koji uništavaju, kradu ili na drugi način oštećuju saobraćajnu signalizaciju da to ne rade jer se tako mogu sprečiti saobraćajne nezgode.

Vodeći se tezom da se nezgode na putevima mogu sprečiti, JP „Putevi Srbije“ će sistemski delovati na podizanje nivoa svesti učesnika u saobraćaju. U tu svrhu pripremljeni su edukativni video i radio spot, objave za društvene i socijalne mreže, informativni flajeri i posteri. Osnovni cilj sprovođenja edukativnih kampanja je podizanje svesti o problemima stradanja u saobraćaju, odnosno skretanje pažnje javnosti na značaj i mogućnosti unapređenja nivoa bezbednosti saobraćaja, kao i smanjenje nivoa stradanja u saobraćaju kroz edukaciju svih učesnika u saobraćaju.

Televizija Jefimija se priključuje ovoj edukativnoj kampanji i u narednom periodu, spotove JP “Putevi Srbije” moćićete da vidite i na našoj televiziji.