ISPLATA

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će u PONEDELJAK, 16. aprila 2018. Godine, isplatiti posebnu novčanu naknadu za MART 2018. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.