INSPEKTORI RADA UPOZNALI PRIVREDNIKE SA PRIORITETIMA

Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je radionicu na temu Radno zakonodavstvo, Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu.

Radionica za privrednike organizovana je na osnovu Memoranduma o saradnji, potpisanog u maju ove godine, između RPK Kruševac i Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, inspektorata za rad koji se ogleda u boljoj informisanosti privrednih subjekata iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

Insektori rada su upoznali privrednike sa prioritetima rada u ovoj godini, a to su bezbedan i zdrav rad zaposlenih, suzbijanje rada na crno i kontrola protivepidemijskih mera. Izvršeno je 819 naloga u rešenjima, izdato 11 rešenja o zabrani rada, podnet 171 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i podnete 3 krivične prijave. Veliki broj privrednika imao je mogućnost da uživo ili putem onlajn platforme prate radionicu i postave pitanja inspektorima rada koja su ima važna za njihovo dalje poslovanje.